יתרונות הליך הגישור

1. הליך המבוסס על הסכמה

שם המשחק בגישור הוא הסכמת הצדדים. הסכמת הצדדים נדרשת בכל שלב ובכל עניין הקשור עם הגישור:

  • ההסכמה נדרשת לצורך קיומו של הליך הגישור – גישור הוא הליך וולונטרי ועל כן הוא יתקיים רק אם כל הצדדים לסכסוך מעוניינים בכך והוא יימשך כל עוד הם מעוניינים להמשיכו. כל אחד מהצדדים רשאי, בכל עת, להפסיק את הליך הגישור ואיננו חייב לתת הסברים לכך.
  • ההסכמה נדרשת לשם קבלת תוצאות ההליך (הסדר הגישור) בשונה מהליכים בבית המשפט, למגשר אין סמכות להכריע בסכסוך או לתת החלטה המחייבת את הצדדים, ולא ניתן לכפות על מי מהצדדים את תוצאת ההליך.
  • ההסכמה נדרשת לצורך קביעת זהות המגשר. בניגוד להליך שיפוטי בו הצדדים אינם יכולים לבחור את השופט שינהל את התביעה, בגישור הצדדים הם שבוחרים את המגשר.
  • בטרם נפתח הליך הגישור נערך הסכם בין המגשר לבין הצדדים, בו יקבעו התנאים באשר לאופן התנהלות הגישור, סמכויותיו וחובותיו של המגשר, והכל כפי שהסכימו הצדדים.


2. הליך חסוי

חיסיון ההליך חל גם אם הליך הגישור לא צלח והוא בא לידי ביטוי במספר אופנים:

  • המגשר אינו רשאי לגלות כל מידע שנמסר לו במהלך הגישור למי שאינו צד לגישור.
  • מידע שנמסר למגשר על ידי מי מהצדדים, בפגישה נפרדת, לא יועבר לצדדים האחרים אלא אם כן ויתר מוסר המידע על הסודיות באופן מפורש.
  • על פי חוק “דברים שנמסרו במסגרת הליך גישור לא ישמשו ראיה בהליך משפטי אזרחי". היינו, במשפט אזרחי לא ניתן להזמין את המגשר או מי מהצדדים להעיד לגבי דברים שנאמרו או מסמכים שנמסרו במסגרת הליך הגישור.


3. הליך בלתי פורמאלי המאפשר פתרונות יצירתיים ו"צדק אינדיווידואלי"

פתרון הסכסוך בבית המשפט מוגבל שכן על השופט להכריע על פי החוק ועל פי העובדות שהוכחו בפניו, בהתאם לדיני הראיות. יתר על כן, השופט אינו חסין מפני טעויות (ראה מאמרי בנושא: “מדוע שופטים טועים"). לעומת זאת פתרון הסכסוך בגישור אינו כבול לחוק וההליך אינו מבוסס על סדרי דין ודיני ראיות. בגישור ניתן ליישב את הסכסוך בכל דרך המוסכמת על הצדדים ובלבד שאיננה בלתי חוקית. מה גם שהצדדים מכירים את הסכסוך ואת העובדות הקשורות עימו באופן הטוב ביותר. משכך, יישוב סכסוכים באמצעות גישור מאפשר פתרונות יצירתיים, המביאים לידי ביטוי את הצדק באופן טוב יותר מאשר בהליך השיפוטי. לאור כל האמור, הגישור מאפשר “ניצחון" משותף לצדדים, באופן שההסדר אליו הגיעו הצדדים מספק את צרכיו האישיים והסמויים של כל אחד מהצדדים (פתרון של Win-Win).

4. הליך מהיר ונוח

הליך הגישור הוא הליך קצר (בממוצע נדרשות כ 5-4 פגישות גישור המתמשכות כ 4-3 שעות). פגישות הגישור מתקיימות בתיאום עם הצדדים. לעומת זאת, הליך המתנהל בבית המשפט עשוי להימשך שנים ארוכות הן בשל העובדה שמועדי הדיונים נקבעים בהתאם ליומנו העמוס של בית המשפט (וללא תאום עם הצדדים) והן בשל אופיו של ההליך המצריך הבאת ראיות.

5. עלויות נמוכות

עלויות הגישור נמוכות באופן משמעותי מעלויות ההליך השיפוטי. בגשר, עלות הליך הגישור מסתכמת בסך של 4,500 ש"ח (כולל מע"מ) לכל צד, וזאת עד 10 שעות גישור. כל שעת גישור מעבר לכך תעלה 350 ש"ח (כולל מע"מ) לכל צד. לעומת זאת ההליכים בערכאות השיפוטיות עשויים להסתיים בהוצאות המגיעות עד כדי עשרות אלפי שקלים לכל צד.

6. תוקף של פסק דין

בניגוד להסכם רגיל, שנערך שלא בהליך של גישור, ניתן לאשר בבית המשפט את ההסכם שהושג בגישור ולתת לו תוקף של פסק דין, וזאת גם אם לא הוגשה תביעה בבית המשפט קודם להליך הגישור.

7. מחוייבות לביצוע הסכם הגישור

הסכם שהושג בגישור, מתוך רצון חופשי והסכמה, סביר יותר שיכובד ע"י הצדדים מאשר פס"ד. יתר על כן, הליך הגישור מסייע בשיפור התקשורת בין הצדדים ובשיפור מסוגלותם לנהל מו"מ. חשוב לזכור כי במהלך ביצועו של כל הסכם עלולים להתעורר חילוקי דעות לעניין פרשנות ההסכם ו/או לעניין ארועים חדשים ובלתי צפויים העשויים להשפיע על מילוי ההתחייבויות של הצדדים.

שיפור היכולת ליישב סכסוכים בדרך של מו"מ עשוי, לעיתים קרובות, למנוע את ההתדיינות המשפטית הבאה, ככל שהיא נוגעת לאופן ביצוע ההסכם ו/או מחלוקות אחרות המתעוררות בין הצדדים.

8. חסכון במשאבים נפשיים

לרוב, בני זוג בהליך גירושין טעונים ברגשות סוערים כגון: מרירות, עוינות, תיסכול, כאב, שנאה, רצון לנקום וכד’. ההליכים בערכאות השיפוטיות נוטים להחריף ולהקצין רגשות מסוג זה ובכך אף להחריף את הסכסוך בין בני הזוג.

לעומת זאת בהליך הגישור מסייע המגשר לצדדים לקיים דו שיח ענייני וממוקד מבלי ללבות ולהקצין את הרגשות הנ"ל.

במקרים רבים, כאשר בני זוג מנהלים הליך משפטי נחשפים ילדיהם לעוינות שבין ההורים ומבלי משים הופכים הילדים לכלי נשק במשמש להשגת מטרות בהליך. לעומת זאת בהליך הגישור, טובת הילדים עומדת בראש מעיינם של ההורים ושיפור התקשורת בין ההורים יתרום במידה רבה לקשר בריא של הילדים שם שני הוריהם.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן