גישור

גישור הוא הליך ליישוב סכסוכים בהסכמה. המגשר מסייע לצדדים המסוכסכים להגיע לידי הידברות ולהבנת הצרכים של הצד השני, על מנת שיוכלו להגיע להסכמות בכל הנוגע לסכסוך שביניהם.

הליך הגישור הינו ההליך המתאים ביותר ליישוב הסכסוך, במקרים בהם קיימת חשיבות להמשך מערכת יחסים תקינה בין הצדדים המסוכסכים או כאשר הצדדים רוצים לפתור את המחלוקות ביניהם בדרך מכובדת.

הליך הגישור נשען בראש ובראשונה על רעיון האוטונומיה האישית וההגדרה העצמית. המו"מ הגישורי מאפשר לצדדים לממש את האוטונומיה האישית שלהם, ולהגשים את האינטרס שלהם לשליטה על עתידם, באמצעות הפעלת הרצון הפרטי, ללא הכרעה של גורם חיצוני.

היעד המרכזי של הליך הגישור הוא לסייע לצדדים להחליט בעצמם אם הם מעוניינים להגיע להסכם ואם לאו. היה והצדדים מעוניינים להגיע להסכם, תהיה מטרת ההליך לסייע לצדדים להגיע להסדר גישור (הסכם המבטא את הסכמות הצדדים).

היתרון הבולט של הליך הגישור הינו בכך שזהו הליך וולונטרי. השליטה של הצדדים בהליך היא מוחלטת, וההסדר המושג בהליך הגישור אינו נכפה על הצדדים אלא מושג בהסכמתם וזאת כאשר כל אחד מהצדדים רשאי בכל עת להפסיק את הליך הגישור.

ההבדל המהותי בין בליך שיפוטי להליך גישור

הליך שיפוטי
בהליך השיפוטי השופט הוא זה שחולש על ההליך
והוא זה שמכריע כיצד ייפתר הסכסוך, כלומר,
אופן פתרון הסכסוך נכפה על הצדדים באמצעות
פסק דין. לעומת זאת, בהליך הגישור הצדדים הם
שחולשים על ההליך, הם אלה שמחליטים לגבי
אופן פתרון הסכסוך והם אלה שמנסחים את “פסק הדין"
שלהם בצורה של הסכם.

הליך גישור
המגשר הינו אדם ניטראלי שתפקידו לסייע לצדדים
ביצירת תקשורת, תוך שכל צד ינסה להבין את
צרכיו של הצד השני. במהלך הגישור חושבים
הצדדים, ביחד עם המגשר, על פתרונות יצירתיים
על מנת להביא לסיום הסכסוך ובסיומו של ההליך
מנוסח הסכם הנותן תוקף משפטי להסכמות אליהן
הגיעו הצדדים.

המגשר אינו שופט, והוא נעדר כל סמכות להחליט או לכפות פתרון על הצדדים.​

מהו גישור משפחתי

גישור משפחתי עוסק ביישוב סכסוכים בין בני משפחה או בני זוג, בין היתר בנושאים הבאים:

גישור לעריכת הסכם גירושין או הסכם פרידה (מיועד עבור ידועים בציבור)
גישור לעריכת הסכם יחסי ממון או הסכם לחיים משותפים בציבור)
 
גישור בסכסוכים הנוגעים לאופן חלוקת ירושה
 
גישור בין הורים לילדים או בין אחים
 
גישור לאחר הגירושין או הפרידה, בעקבות מחלוקות הנוגעות לאופן ביצוע הסכם הגירושין או הסכם הפרידה שנערך ביניהם.
 

משפחות אינן חסינות מפני סכסוכים ומחלוקות

המאפיין סכסוכים משפחתיים הינו הצורך לשמר את היחסים או לתקן את היחסים בין הצדדים באופן שיוכלו להמשיך בחיי משפחה תקינים והרמוניים. הליך משפטי עשוי להחריף את הקרע בין הצדדים לסכסוך ולהביא לקרע במשפחה כולה. משכך, ככל שמדובר בסכסוכים במשפחה מומלץ למצוא פתרונות לסכסוך במסגרת של הליך גישור.

הפתרון בידיים שלכם

הליך הגישור נשען בראש ובראשונה על רעיון האוטונומיה האישית וההגדרה העצמית. המו"מ הגישורי מאפשר לצדדים לממש את האוטונומיה האישית שלהם, ולהגשים את האינטרס שלהם לשליטה על עתידם, באמצעות הפעלת הרצון הפרטי, ללא הכרעה של גורם חיצוני.

בהליך השיפוטי השופט הוא זה שחולש על ההליך והוא זה שמכריע כיצד ייפתר הסכסוך, כלומר, אופן פתרון הסכסוך נכפה על הצדדים באמצעות פסק דין. לעומת זאת, בהליך הגישור הצדדים הם שחולשים על ההליך, הם אלה שמחליטים לגבי אופן פתרון הסכסוך והם אלה שמנסחים את “פסק הדין" שלהם בצורה של הסכם.

הנכונות של הצדדים לכבד הסכם שהושג בגישור, מתוך רצון חופשי והסכמה, גבוהה יותר מאשר נכונותם לכבד פס"ד שנכפה עליהם, ובמיוחד כאשר פסק הדין שניתן בבית המשפט מנציח את תחושת “אי הצדק" אצל אחד הצדדים.

הליך הגישור מסייע בשיפור התקשורת בין הצדדים ובשיפור מסוגלותם לנהל מו"מ. חשוב לזכור כי חתימה על הסכם איננה מהווה בהכרח את סוף הסכסוך. במהלך ביצועו של כל אהסכם עלולים להתעורר חילוקי דעות לעניין פרשנות ההסכם ו/או לעניין ארועים חדשים ובלתי צפויים העשויים להשפיע על מילוי ההתחייבויות של הצדדים. שיפור היכולת ליישב סכסוכים בדרך של מו"מ עשוי, לעיתים קרובות, למנוע את ההתדיינות המשפטית הבאה, ככל שהיא נוגעת לאופן ביצוע ההסכם ו/או מחלוקות אחרות המתעוררות בין הצדדים.דברים אלה רלבנטיים במיוחד כאשר מדובר בגירושין שכן סכסוכים או מחלוקות נוספות עשויות להתעורר גם לאחר הגירושין.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן